Resim

 

Collections in this community

  • Resim Yayınları ve Tezlerini İçerir

Recent Submissions

  • Gamze, BAŞARAN (Okan Üniversitesi TEZ (Thesis), 2014)
    Türk resim sanatı, Batı‟da 19. yüzyılın ikinci yarısıyla, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmeye başlayan empresyonist tekniğe uygun olarak 1914‟te yeni bir resim anlayışına yönelmiştir. Sanatta modernleşme 2. Meşrutiyet ...

View more