Ekonomi Hukuku

 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Fatma Bengü, UÇAROL (Okan Üniversitesi TEZ (Thesis), 2014)
    Gelişen ekonomi ile işyeri devrine yol açan hukuki nedenler sonucu, işyerinde çalışan işçinin çalışma hakkı ve iş güvencesi sosyal devlet ilkesi ile teminat altına alınmak istenmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu‟nda işyeri ...

View more