Okan Üniversitesi eArşiv

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ (HENZA AKIN ÇOLAKOĞLU LİSESİ ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Aslı, ÇOLAK
dc.date.accessioned 2014-10-31T13:45:30Z
dc.date.available 2014-10-31T13:45:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/261
dc.description İŞLETME Yüksek Lisans Tezi en_US
dc.description.sponsorship Bu araştırma öğretmenlerin kurum kültürünü benimseme düzeylerini mukayeseli incelemek amacıyla yapılan tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Bu bağlamda araştırmanın analiz kısmını oluşturacak anket çalışması, Henza Akın Çolakoğlu Lisesi öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırmanın verileri anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun hazırlanmasında ilgili literatür taranmış, benzer araştırmalarda kullanılan geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş veri toplama araçlarından yararlanılmış, öğretmen ve uzman görüşleri de dikkate alınmıştır. Anket 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Henza Akın Çolakoğlu Lisesi öğretmenlerinden anket sorularını cevaplamayı kabul eden 87 öğretmene birebir görüşme yapılarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında kodlanarak istatistiki analizi için SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ve sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.publisher Okan Üniversitesi TEZ (Thesis) en_US
dc.subject Kültür, Kurum Kültürü, Okul Kültürü en_US
dc.title KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ (HENZA AKIN ÇOLAKOĞLU LİSESİ ÖRNEĞİ) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account